Αξίες

Ο πελάτης έρχεται πρώτος: Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ως στόχο έχουν όχι μόνο την ικανοποίηση των πελατών μας αλλά το χτίσιμο μακροχρόνιων συνεργασιών.

Ομαδικότητα: Γνωρίζουμε ότι η πορεία προς την επιτυχία απαιτεί συνεργασία, συχνά υπερβαίνοντας οργανωτικά και γεωγραφικά όρια, για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας και αν μπορούμε να τους εκπλήξουμε ευχάριστα.

Σεβασμός και ακεραιότητα: Αναγνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της εταιρείας. Συμπεριφερόμαστε  στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Απαιτούμε από τους εαυτούς μας και τους άλλους τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα και ανώτερη ποιότητα για τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας.