ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Με σεβασμό στο περιβάλλον η εταιρεία μας χρησιμοποιεί στις παραγωγικές της διαδικασίες πιστοποιημένα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η εταιρεία είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη και για το λόγο αυτό εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης των υλικών που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.

Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση της περιβαλλοντικής φροντίδας, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την εκπαίδευση των ανθρώπων μας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα.